CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Deltagande utställare

Utöver mötets sponsorer som ni ser i bildspelet till höger deltog en rad utställare på plats under mötet. Se nedan för mer information.

Bo Edin AB
Unitron Hearing AB
MED-EL Nordic AB
Entomed MedTech AB
Norsonic AB
AB Transistor Sweden
T-Meeting
Bellman & Symfon
Otometrics A/S
Sivantos A/S
SRAT
Amellnova AB
Acessory Line AB
BR Ström
ABIGO Medical AB
Hörselskadades Riksförbund

Tack alla utställare

vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande sponsorer och utställare under årets Tema Hörsel.