CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Organisationskommitté

 

Åsa Skagerstrand
Audionom, Audiologiska kliniken i Örebro
Doktorand, Örebro universitet
David Simic
Ingenjör, Audiologiska kliniken i Örebro
Regina Göransson
Tf. verksamhetschef, Audiologiska kliniken i Örebro
Jonas Birkelöf
Forskningsingenjör, Audiologiskt forskningscentrum
Kerstin Ingberg
CI-koordinator/Ototekniker, Audiologiska kliniken i Örebro
Elina Mäki-Torkko
Professor, Örebro universitet
Verksamhetschef, Audiologiskt forskningscentrum
Ann-Marie Helgstedt
Chefssekreterare, Audiologiskt forskningscentrum
Tobias Åslund
Forskningsingenjör, Audiologiskt forskningscentrum
Hanna Svedin
Audionom/Ototekniker, Audiologiska kliniken i Örebro
Claes Möller
Professor em, Örebro universitet