CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Kontakt

 

Frågor gällande anmälan, betalning och registrering

 

Tom Oleson
Projektledare, Conventum
019-766 45 62
tom.oleson@conventum.se

 

Frågor gällande program, föredrag och posters

 

Elina Mäki-Torkko
Ansvarig vetenskaplig kommitté
elina.maki-torkko@regionorebrolan.se

Jonas Birkelöf
Ansvarig kongress
jonas.birkelof@regionorebrolan.se