CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Information till föreläsare

 

För att alla muntliga presentationer skall fungera så bra som möjligt har vi tagit fram några enkla ”regler” och instruktioner inför ditt/ert symposium/föreläsning:

 

  • Vi önskar att du tar med din PP på ett USB minne.
  • Din PP skall vara märkt med ditt namn och tidpunkt för presentationen, så teknikerna kan säkerställa att det blir rätt PP på rätt ställe!
  • Vi önskar att du mailar över din presentation senast den morgon din presentation äger rum, och absolut senast 1 timme innan på följande adress: presentationer@univentum.se.
  • Vi kommer ha tekniker på plats vid scenen på de ställen där det behövs.
  • På Conventum finns PC, ej Mac, vi önskar att du helst inte använder egen dator.
  • Om du ändå behöver använda Mac dator måste du ha egen adapter med. Kontrollera i god tid med tekniker i föreläsningssalen att det fungerar!
  • Skall du visa film eller använda någon annan form av media, kontakta tekniker i god tid. Bifoga då även ditt filmklipp som separat fil till din presentation.
  • Din totala presentationstid är 15 minuter, se till att planera och förbereda din presentation efter detta.