CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Vetenskapligt program

Klicka på knappen nedan för att ladda ner den senaste versionen av programmet som PDF.

Version: 1.2 (2018-02-21)

Ladda ner

Interaktivt program

Handskmakaren
Entréplan
Conventum Kongress
Bankettplan
Forum
Örebro Slott
Tunnbindaren
Bryggaren
08:00
 
 
 
09:00
 
 
 
10:00
 
 
 
11:00
 
 
 
12:00
 
 
 
13:00
 
 
 
14:00
 
 
 
15:00
 
 
 
16:00
 
 
 
17:00
 
 
 
18:00
 
 
 
19:00
 
 
 
20:00
 
 
 
Registrering
Entréplan
08:00-10:00
Öppningsceremoni
10:00-10:45
Maria Larsson
Keynote 1 - Elderly who are forgetting to listen with their brains
10:45-12:00
Kathy Pichora-Fuller
Lunch och utställning
Bankettplan
12:00-13:30
Keynote 2 - We are governed by our genes.
13:30-14:15
Richard Smith
Förflyttningspaus
Forum
14:15-14:30
Parallellsession 1 Barn och habilitering
14:30-15:15
Claes Möller; Heléne Hjertman; Eva Karltorp
Parallellsession 1 Äldre och rehabilitering
14:30-15:15
Satu Turunen-Taheri; Elin Karlsson; Maria Hoff
Kaffe och utställning
Forum
15:15-16:00
Parallellsession 2 Hörselvård i förändring
16:00-17:00
Mattias Lundekvam; Anders Jönsson; Sarah Granberg; Satu Turunen-Taheri
Parallellsession 2 Teknik och diagnostik
16:00-17:00
Sabine Reinfeldt; Karl-Johan Fredén Jansson; Cristina Rigato; Stefan Stenfelt
Föreningsmöte STAF
17:00-18:00
Föreningsmöte SVAF
17:00-18:00
Föreningsmöte SMAF
17:00-18:00
Mingelkväll
Örebro Slott
19:00-21:00
Keynote 3 - Children listen with their brains.
08:30-09:15
Anu Sharma
Kaffe och utställning
Forum
09:15-10:00
Parallellsession 3 Barn och habilitering
10:00-11:00
Cecilia Nakeva Von Mentzer; Agneta Anderzén Carlsson; Anna Karlström; Inger Uhlén
Paralellsession 3 Vuxenrehabilitering
10:00-11:00
Stefan Stenfelt; Patrik Westerkull; Ann-Charlotte Persson; Johanna Hengen
Industrisession Oticon
10:00-11:00
Paus
Forum
11:00-11:15
Parallellsession 4 Teknik och diagnostik
11:15-12:00
Maria Hoff; Filip Asp; Erik Witte
Parallellsession 4 Dövblindhet
11:15-12:00
Moa Wahlqvist; Mattias Ehn; Hans-Erik Frölander
Lunch och utställning
Bankettplan
12:00-13:30
Keynote 4 - Hearing care in a global world.
13:30-14:15
De Wet Swanepoel
Förflyttningspaus
Forum
14:15-14:30
Parallellsession 5 Teknik och diagnostik
14:30-15:15
Bo Håkansson; Björn Israelsson; Parivash Ranjbar
Parallellsession 5 Vuxenrehabilitering
14:30-15:15
Åsa Skagerstrand; Marie Öberg; Peter Nordqvist
Kaffe och utställning
Forum
15:15-16:00
Parallellsession 5 (forts.) Teknik och diagnostik
16:00-17:00
Erik Berninger; Johan Hammarström; Antti Nevalainen
Parallellsession 5 (forts.) Vuxenrehabilitering
16:00-17:00
Per-Inge Carlsson; Lisa Sjolander; Petra Herrlin; Josefina Larsson
Bankettmiddag
Bankettplan
19:00-02:00
Keynote 5 - When our remote senses fail to work.
09:00-09:45
Claes Möller
Kaffe och utställning
Forum
09:45-10:30
Keynote 6 - Hearing aids state of the art 2018
10:30-11:15
Thomas Lunner
Paneldiskussion - På spaning mot en framtida hörselvård
11:15-12:00
Sarah Granberg; Marie Öberg; Anders Jönsson; Mattias Lundekvam
Avslutning
12:00-12:15
Grab 'n' Go
Entréplan
12:15-13:00