CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Information till föreläsare

 

För att alla muntliga presentationer skall fungera så bra som möjligt har vi tagit fram några enkla ”regler” och instruktioner inför ditt/ert symposium/föreläsning:

 

 • Vi önskar att du tar med din PP på ett USB minne.
 • Din PP skall vara märkt med ditt namn och tidpunkt för presentationen, så teknikerna kan säkerställa att det blir rätt PP på rätt ställe!
 • Vi önskar att du mailar över din presentation senast den morgon din presentation äger rum, och absolut senast 1 timme innan på följande adress: presentationer@univentum.se.
 • Vi kommer ha tekniker på plats vid scenen på de ställen där det behövs.
 • På Conventum finns PC, ej Mac, vi önskar att du helst inte använder egen dator.
 • Om du ändå behöver använda Mac dator måste du ha egen adapter med. Kontrollera i god tid med tekniker i föreläsningssalen att det fungerar!
 • Skall du visa film eller använda någon annan form av media, kontakta tekniker i god tid. Bifoga då även ditt filmklipp som separat fil till din presentation.
 • Din totala presentationstid är 15 minuter, se till att planera och förbereda din presentation efter detta.
 • Det kommer finnas en mentometerfunktion i årets Tema Hörsel-app. Hur den kan användas finns i bifogade instruktion. En bra möjlighet att göra föreläsningen levande!
 • Det kommer att finnas en ”Fråga moderator”-funktion i årets Tema Hörsel-app. Denna gör att publiken kan ställa frågor innan och under sessionen och moderatorn kan välja ut lämpliga frågor till föreläsaren. Detta är ett komplement till frågor som kommer kunna ställas med mikrofon i salen.
 • OBS! Om du som föreläsare eller moderator vill använda någon av funktionerna i appen (”Fråga moderator” eller ”Mentometer”) måste du meddela till tom.oleson@conventum.se. Om du inte gör detta kommer funktionen inte vara aktiverad för ditt föredrag/din session!