CONVENTUM / FABRIKSGATAN 17-19 / 702 22 ÖREBRO / 13-15 MARS 2018

Abstractsystemet är nu öppet

Sista dag att skicka in abstracts är 15 januari 2018
abstracts kan skickas in t.o.m. 31 januari och godkännas i mån av plats. 

Riktlinjer för att skicka in abstract

  • Titeln får max vara 150 tecken
  • Språket ska vara svenska
  • Abstracttexten ska innehålla max 200 ord
  • Abstractet tillåter inga bifogade bilder
  • Ange om du har önskemål om muntlig eller poster presentation
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna